LIVERPOOL WELSH
 
Merseyside Welsh Heritage Society

Home

Societies

Welsh Churches

'Yr Angor'
(Local Paper)

Local Welsh
Characters

Books & Publications

Missionary Witness

Archive
Material

Learn the Language

Cymry Lerpwl

 
Merseyside Welsh Heritage Society
Cymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi


The Society was set up in 2000 with the aim advancing the knowledge of the public and Merseyside in particular as to the culture, language and heritage of Welsh people in Merseyside. It has produced bilingual plaques to mark the contribution many Welsh people to Welsh life on Merseyside and further afield, and also held a series of successful festivals celebrating the contribution of notable individuals or activities.

 

Earlier Events


 

Gŵyl Mimosa

 

(Nos Wener Mai 29 i bnawn Sul, Mai 31, 2015) yn Lerpwl o dan nawdd
Cymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi.

Trefnwyd y rhaglen ganlynol:

NOS WENER, 29 MAI 2015 yn Neuadd Canolfan y Crynwyr (Quakers Meeting House, School Lane) yng
nghanol y ddinas am 7.30 or gloch pryd y ceir Noson ar
cefndir a chyflwyno y Mimosa.
Ceir cyfraniadau yn Gymraeg a Saesneg gan Dr. D. Ben Rees (cefndir), Wayne Jones, Llandeilo (y llun ar print),
Susan Wilkinson, Toronto,
Mimosa a Ian Pollitt o Peel Holdings ar Yfory, ar Dadorchuddio.
Y Cadeirydd (iw ddewis)

SADWRN, 30 MAI
Bore Sadwrn ceir dewis
a) Cerdded o Otterspool i Doc Albert
(5 milltir) yng nghwmni Cymdeithas Edward Llwyd dan arweiniad Alun Davies
b) Dwy sesiwn yn Amgueddfa Morwrol Lerpwl (Merseyside Maritime Museum).
I gasglu erbyn 10.15 or gloch. Traddodir Darlith ar Arloeswyr y Mimosa gan Elvey MacDonald, Llanrhystud.

11-20 - 11.45 Toriad am baned.

11.45 - 12.45 Seiat Holi yng nghwmni Prif Weinidog cymru, carwyn jones, Marli Pugh, gaiman,
Iris Roberts a Wendell davies or Wladfa.
Holwr: Yr Athro D. Ben Rees
Bydd angen tocyn neu talu wrth y drws yn y bore.

3 or gloch DADORCHUDDIO Y GOFEB ger Swyddfa Peel Holdings ac ymyl Doc Princes (ffordd yn mynd
heibio Crowne Plaza rhoddir y cyfarwyddiadau yn y rhifyn nesaf).
Y Seremoni yng ngofal Dr. Huw Edwards, Llundain a cheir cyfraniadau gan Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, AC.,
Llysgennad Ariannin, Cadeirydd Cymdeithas Etifeddiaeth. Cenir gan Hogiaur Whilber (Gaiman) ac eraill.

Nos Sadwrn am 7.30 or gloch yng Nghapel Methodistiaid Saesneg, Elm Hall Drive, Allerton (ger Penny
Lane) yng nghwmni
cr Merched edeyrnion (Arweinydd: Manon Easter Lewis).
Llywydd: Yr Athro Huw Rees.
Tocynnau ar gael erbyn Ebrill 1.

Sul, Mai 31, 2015
Oedfar Mimosa am 10.30 ym Methel.
Llywydd: Dr. D. Ben Rees.
I bregethu: Parchg. R. W. Jones, BA, Wrecsam.
O 12 or gloch i 1.45 darperir lluniaeth a chyfle i gymdeithasu yng Nghanolfan y Cymry (mynediad Auckland Road).
Darperir hyn gan chwiorydd capel Presbyteraidd Bethel.
2 or gloch Cynhelir cYMANFA gANu o dan ofal Mr. R. Ifor Griffith. Llywydd: David Mawdsley, Bodfari.
Os daw Plant Ysgol Gymraeg Trelew ceir cyfle iddynt bore a pnawn.

Ceir gwybodaeth yn y rhifyn nesaf or Angor a bydd Llawlyfr yrW yl allan ar ddydd Gwener, 1 Mai.
Anfoner amdano (pris 3 trwyr post) i Dr. D. Ben Rees, 32 Garth Drive, Liverpool L18 6HW erbyn Ebrill 25 neu
benatgarthdrive@talktalk.netProgramme for 2014/2015

2015 Mimosa

May 2015 marks the 150th anniversary of the departure from Liverpool of the sailing ship Mimosa with 160 Welsh migrants. After an eight week voyage they landed at Port Madryn, Patagonia, and went on to set up the Welsh Settlement which survives to this day.
The intention is to place a suitable memorial at Pier Head. The City Council are meeting to discuss this further.

Further details will be posted nearer the event.


Officers

Chair: Dr D. Ben Rees
Secretary: Dr Arthur Thomas
Treasurer: Ms Rachel Gooding
Committee Members: Mrs Elin Boyd; Mrs Nan Hughes Parry; Mr Brian Thomas;
Mrs Beryl Williams; Dr Pat Williams.
 

Meetings/Events

These are held in the Welsh Centre, Bethel, Heathfield Road/Auckland Road, Allerton, Liverpool L15. (Click here for map)
 

Contact us:
Dr D. Ben Rees -  BenatGarthDrive@talktalk.net
Dr Arthur Thomas -  ArthurThomas1@talktalk.net