Cymry Lerpwl
    Cymdeithas Cymry Lerpwl

Hafan

Cymdeithasau

Eglwysi Cymraeg

Yr Angor

Cymeriadau lleol

Llyfrau

Y
Genhadaeth

Archifau

Dysgu yr Iaith

Liverpool Welsh

 
Cymdeithas
Cymry Lerpwl

 
Rhaglen 2019 – 2020

Cynhelir y Cyfarfodydd yng Nghanolfan y Cymry ,
Auckland Road ,L18 0HX am 7.30 o’r gloch
Tâl Aelodaeth Ł20.00      Myfyrwyr am ddim

 

Medi  

                17 ddeg                 Noson yng nghwmni
                                               Billy Thompson a’i Ffidil
                                                Lluniaeth gan Nan Hughes Parry                               

                24ain                      John Ogwen a Maureen Rhys
                                                Darlith :- “Annwyl Kate”
                                                Llywydd :–  Beryl Williams

  Hydref

                1 af                      Dr. David Owens
                                             Darlith :-“O Fon Dros y Fenai’
                                             Llywydd :- Dr John Williams
                                               

8 fed                    Mr Phylip  Huws
                 “ Gwirfoddoli Gyda Ffoaduriaid”
                 Llywydd :- Nan Hughes Parry               

15 ddeg                 Dr. Gwyn Lewis
                               “ Clybio yng Nghaernarfon ”
                               Llywydd:- Dr John Williams 

22 ain                    Ymweliad  a’r Gadeirlan
                  Sylwer- Cyfarfod 2.00 pnawn yn y Gadeirlan.
                  Cyfle am baned a chacen                

                               

 Tachwedd   

                5 ed                      Noson Gymdeithasol Guto Ffowcs
                                              Lluniaeth a sgwrs yn y Ganolfan
                                                                                               

              
12 fed                     Gethin a Glesni.
                                              Noson Gerddorol
                                              Llywydd:- Ifor Griffiths               

              19 ddeg                  Noson yng nghwmni
                                              Y Parch Robert Parry
                                              Llywydd:- Rhiannon Liddell                                               

              26ain                      Noson Lansio Llyfr  Dr. D. Ben Rees
                                              “Hanes Cymry Lerpwl”

                                               

 Rhagfyr

                 3 ydd                Cinio Nadolig ,
                                           Clwb Golff Woolton 

              11 ddeg              Naws y Nadolig
                                           Yng Nghartref John a Kath Norton
                                           38 Layton Road, Woolton            

 Ionawr

                                 14 ddeg            Ocsiwn
                                                            Dr. John a Beryl Williams,
                                                            5 Gwydrin Rd.
                                      

                                  21 ain               Cwis
                                                            Yng Ngofal Devida Broadbent 

                                     28 ain               Mr. Gareth Ffowc Roberts
                                                                “Y Symbol Mathamateg Pi”
                                                                 Llywydd:-  Roderick Owen               

                  Chwefror,

                                    4 ydd              Mair Tomos Evans
                                                            “Hanes Y Fari Lwydl”
                                                            Llywydd :- Margaret Annwyl Williams
                                  

                                  12 feg             Mr.Bob Parry
                                                          “ O Ddysgwr i Ddehonglwr”
                                                           Llywydd :- Dr. Colin McKean 

            25  ain           Crempoga
                                               Yng Nghartref  Dr Pat Williams
                                               14 Menlove gardens North 

                                      29ain            Cinio Gwyl Ddewi
                                   (Nos Sadwrn) Gwr Gwadd :- Elfyn ac Eleri Llwyd
                                                            Clwb Golff Woolton

                  Mawrth           

                                    10fed.            Dr. D. Ben Rees
                                                           “ Gwlad yr Iesu 2019 “
                                                           Llywydd :- Meirion Evans    

            17 ddeg          Dei Tomos
                                     “ Nant y Bettws”
                                      Llywydd :-Brian Thomas                                                               

                         25 ain            Noson Y Llywydd                                    

                                     31 ain           Mr Gareth William Jones
                                                           “ Y Gweinidog a’r Ifaciwis ym Methesda”
                                                             Llywydd ;-  Norma Owen

                        Ebrill            

                                      9 fed               Cyfarfod Cyffredinol yn y Ganolfan