Mae'r brif fynedfa ir Capel ar Ganolfan gyferbyn 3 Heol Auckland a'r cd post yw L18 0HX.

Maer maes parcio ar gael drwy droi i'r chwith rownd y gornel o Heol Auckland i Heol Heathfield.